Biuro Usług Inżynieryjnych

Biopasz ® Biuro Usług Inżynieryjnych – od 1986 r. proponuje i realizuje z pełnym sukcesem rozwiązania techniczne:

 • dotyczące napowietrzania i natleniania:
  – ścieków
  – wód w hodowlach ryb i zbiorników wodnych

związane z:

 • kompostowaniem:
  – odpadów biologicznych
  – wywarów gorzelnianych
 • likwidacją
  – alg
  – odorów w zlewniach ścieków
 • pozyskiwaniem
  – oocytów metodą pneumatyczną

Wszystkie projekty oparte są na wynalazkach zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP.

Myślą przewodnią i pasją właściciela Biopaszu®  oraz współpracujących naukowców jest przekazywanie nabytej wiedzy, popartej opatentowanymi rozwiązaniami i wdrożeniami.