Instytut Badań Nad Zastosowaniem Ozonu

Instytut Badań nad Zastosowaniem Ozonu został powołany przez naukowców skupionych wokół Biopaszu®, wywodzących się z kilku ośrodków uniwersyteckich w Polsce, którzy prowadzą działalność konsultingową oraz pracują na rzecz ochrony środowiska.

Badania nad stosowaniem ozonu trwają od czasu pierwszego testu  i wdrożenia przeprowadzonego przez Biopasz®  w 2010 r.

Celem działania Biopaszu® są nowatorskie przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia efektywności technik ozonowania:

 • wody technologicznej
 • wód w hodowlach ryb
 • wody pitnej
 • wód ubogich w tlen
 • ścieków

Kreatywne zastosowanie ozonu umożliwia też:

 • odbarwianie ścieków
 • neutralizację gnojowic
 • likwidację odorów

Dzięki niezwykłym właściwościom ozonu możliwe są kolejne jego zastosowania.

Kolejne wdrożenia projektów prowadzone są przez Biopasz®  w oparciu o innowacyjne metody dozowania ozonu.

Do metod tych należy m.in. zamgławianie ozonu w wodzie lub ściekach. Mgłę w wodzie tworzą pęcherzyki o gwarantowanej minimalnej wielkości nie przekraczającej 25 mikrometrów (0,025 milimetra).

Obecnie wykonywane badania nad wprowadzaniem mgły ozonowej w linię technologiczną obróbki owoców i warzyw mają na celu skuteczne zwiększenie czystości mikrobiologicznej produktów przeznaczonych do suszenia. Wartością dodaną tego rozwiązania są ścieki o mniejszych ładunkach zanieczyszczeń.

Nowatorski projekt rozszerzono tak, aby objął także susz ziół produkcji krajowej oraz  importowane do Polski  przyprawy (pieprz).

Zakończono badania nad:

 • ozonowaniem ścieków zrzucanych przez statki i promy cumujące w polskich portach
 • likwidacją odorów w zlewniach ścieków
 • likwidacją patogenów w ściekach
 • dezynfekcją wody słonej